KERMISVENRAY.COM~KERMISVENRAY.COM~KERMISVENRAY.COM~KERMISVENRAY.COM~KERMISVENRAY.COM~KERMISVENRAY.COM~KERMISVENRAY.COM~KERMISVENRAY.COM

 

 

 

Exploitatieovereenkomst Circusterrein getekend
Op maandag 15 juni hebben de gemeente Venray en Wonen Venray een exploitatie-overeenkomst voor het Circusterrein in Venray getekend. Hierin zijn gezamenlijk afspraken gemaakt over de grond en de inrichting van de openbare ruimte.
Het opstellen van deze overeenkomst is nodig om op deze locatie de bouw van 70 woningen mogelijk te maken. Dinsdag 9 juni keurde het college van Burgemeester en Wethouders van Venray de overeenkomst en het ontwerp bestemmingsplan goed.

Een knipoog naar het circus
In het verleden werd deze locatie aan de rand van de wijk Landweert meerdere malen in gebruik genomen door een circus. De ronde, speelse vormen in het ontwerpplan verwijzen naar deze eerdere functie van het terrein. Net als een circus biedt het plan een gevarieerd programma van in totaal 70 woningen. Aan de Nieuwe Maasheseweg worden 36 appartementen in de sociale huursector met een halfverdiepte parkeervoorziening gerealiseerd. De 10 grondgebonden eengezinswoningen in de vrije huursector en 24 grondgebonden eengezinswoningen bestemd voor de verkoop, komen in een halfronde cirkel aan de Akelei en Christoffelkruid. Op die manier ontstaat een gevarieerd woningaanbod, waar ruimte is voor iedereen: alleenstaanden en gezinnen, jong en oud. De woningen worden levensloopbestendig gebouwd.

Goede kwaliteit
Wonen Venray en de gemeente zijn trots op de plannen die de complimenten van de commissie ARK ontvingen. Wethouder Teunissen "de gemeente is blij met deze kwalitatief hoogstaande invulling van dit markante punt van Venray". Ad interim directeur Wonen Venray, Hassan Najja, vult hem aan "de architect heeft een prima invulling gegeven aan het Circusterrein. Kwalitatief goede woningen tegen betaalbare prijzen. Als alles op rolletjes loopt, hopen we de woningen in de eerste helft van 2011 te kunnen opleveren`.
BRON: Gemeente Venray - 16 juni 2009.

Top

© HaMe Schausteller Fotografie & Promotie (Venray-NL)  | Info: redactie@kermisvenray.com